Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
(dawniej: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. +48 (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /wssp/SkrytkaESP

NIP 712-26-05-305

 

Biuro Rekrutacji na Studia Polskojęzyczne
tel.: 81 448 08 20
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl
Pokój nr 27 – parter

Biuro Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne
Pokój nr 43
tel.: 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
tel.: 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
Pokój nr 42

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel.: 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
Pokój nr 31

Departament Studiów Anglojęzycznych
tel.: 81 469 18 67
e-mail: deanvpu@pol.edu.pl
Pokój 26

Tok studiów
tel.: 81 740 25 07
Pokój 73

Dział Marketingu
81 740 25 07 wew. 26
Pokój 45

Drukarnia Akademicka
tel.: 81 740 72 45

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą
Program Erasmus+
tel.: 81 740 72 40

Dział Kadr
tel.: 740 25 20
e-mail: kadry@wssp.edu.pl
Pokój 71

Kwestura
tel./fax 81 740 25 20
e-mail: ksiegowa@wssp.edu.pl
Pokój 71

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: 81 740 72 40
e-mail: iod@wssp.edu.pl

e-Learning
tel.: 81 740 72 40 wew.38
Pokój 72A

Akademickie Centrum Fizjoterapii
tel.: 81 469 17 12