Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. +48 (81) 740-72-40
e-mail: info@wssp.edu.pl

NIP 712-26-05-305

Konto bankowe Uczelni:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie

10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

 

Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:
ING Bank Śląski S.A. O/Lublin

17 1050 1953 1000 0023 6555 7780

Dziekanat Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego
tel.: 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
Pokój nr 42

Dziekanat Wydziału Studiów Anglojęzycznych
tel.: 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
pokój nr 43

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel.: 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
Pokój nr 60

Tok studiów

Dział Praktyk Studenckich

tel.: 81 740 25 07

Pokój 73

Dział Marketingu

81 740 25 07 wew. 26

Pokój 45

Kwestura

tel./fax 81 740 25 20

Pokój 71

Biuro rekrutacji

tel.: 81 740 25 47

Pokój 26

e-Learning

tel.: 81 740 72 40 wew.38

Pokój 72A

Drukarnia Akademicka

tel.: 81 469 15 34

Dział Kadr

tel.: 740 72 40 w. 23

e-mail: kadry@wssp.edu.pl

Pokój 72

Czcionka / Font
Kontrast / Contrast